ACT

Acceptance & Commitment Therapy (ACT) wil mensen helpen dat te doen wat voor hen de moeite waard is, met moeilijkheden en pijn die nu eenmaal bij het leven horen. Juist in een tijd waarin we merken dat we ons leven niet helemaal zelf kunnen bepalen, kan ACT hoop geven en helpen onze veerkracht en vitaliteit te behouden.

Accepteren of aanvaarden van tegenslag, gaat in tegen de dominante boodschappen van onze tijd en cultuur. We leren al vroeg dat het geluk ons toelacht als we maar goed ons best doen. We kunnen slecht verdragen dat het leven nu eenmaal niet altijd rozengeur en maneschijn is. Als we moeilijkheden kunnen oplossen, is dat natuurlijk prachtig. Maar wanneer dat niet kan en we het toch blijven proberen, leidt dit tot meer lijden. We hebben dikwijls geen tijd en aandacht voor wat we wel willen als we vruchteloos blijven worstelen met wat we niet willen. Het geheim van geluk zit in het je richten op wat belangrijk en waardevol is in je leven, en ….. daarbij moeilijke en noodlottige zaken meenemen. Verbondenheid met andere mensen, je talenten kunnen gebruiken en zelf keuzes kunnen maken, zijn voor velen van ons belangrijk en waardevol. We kunnen dat op onze eigen manier nastreven. ACT kan daarbij helpen.