OVER

Ik ben psycholoog en emeritus hoogleraar in diagnostiek en behandeling van chronische pijn en vermoeidheid aan de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie van de Universiteit Twente. Daarnaast werkte ik tot mijn pensionering als senior GZ-psycholoog in Roessingh, centrum voor revalidatie. Ik ben als supervisor geregistreerd door de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

Onderzoek

Aan de universiteit ontwikkelde en onderzocht ik samen met collega’s e-health interventies gebaseerd op positieve psychologie. Onderzoek naar de effectiviteit en werking van Acceptance & Commitment Therapy (ACT) heeft mijn bijzondere belangstelling.  Ik werkte mee aan de implementatie van ACT in behandelingen van chronische pijn en vermoeidheid in Nederland.

ACT en CGT

ACT is een transdiagnostische cognitieve gedragstherapie gericht op het vergroten van psychische flexibiliteit. Dit is het vermogen om, afhankelijk van de context, gedrag te veranderen of juist door te zetten om zich te bewegen in de richting van de waardevolle aspecten van het leven.

ACT is gebaseerd op recente inzichten in de behavioristische en evolutionaire wetenschappen waar onder Relational Frame Theory (RFT). Relational Frame theory bouwt voort op klassieke en operante conditionering. RFT maakt inzichtelijk hoe verbale en symboliserende capaciteiten van mensen zowel leiden tot immense probleemoplossende vermogens, maar ook veroorzaker zijn van veel menselijk leed. Een goed inzicht in RFT helpt om de continuïteit van ACT in de cognitieve gedragstherapie te begrijpen en om functie- en betekenisanalyses ook in ACT te gebruiken.

Het ACT-model gaat over algemeen menselijke processen. Ook therapeuten worstelen met zaken die zij liever vermijden. Het is niet mogelijk om ACT te doen zonder zelf open te staan voor deze algemeen menselijke neigingen. Daarom doen we in trainingen ook experiëntiële oefeningen zodat cursisten zelf de effecten van ACT ervaren. Daarnaast zijn de cursussen gericht op het oefenen met ACT interventies in klinische behandelingen, op het begrijpen en RFT en de toepassing ervan in casusconceptualisaties en interventies.

Mijn training in ACT

Vanaf 2004 heb ik me geschoold in ACT met vele internationale en nationale cursussen, workshops en congressen. Ik geef training in ACT aan psychologen uit de basis- en specialistische GGZ en in de GZ- en KP-opleiding en aan cognitief-gedragstherapeutisch medewerkers. Daarnaast geef ik cursussen aan multidisciplinaire teams van medische, paramedische en perimedische zorgverleners. Inmiddels heb ik training in ACT gegeven aan meer dan 800 professionals uit de eerste, tweede en derde lijn gezondheidszorg.

Registraties 

GZ-psycholoog BIG, nummer 9059313425 

Supervisor vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Gedragstherapie (VGCt) nummer 002731

Psycholoog NIP 

Basis- en seniorkwalificatie Doceren aan de universiteit

Ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs van onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.