KLACHTEN

Indien u een klacht heeft over een training of supervisie of over de bejegening, kunt u contact opnemen met Karlein Schreurs, kmgschreurs@gmail.com. U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Uw klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en binnen vier weken in behandeling worden genomen. Gestreefd wordt naar een afhandeling binnen een termijn van vier weken. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u binnen vier weken schriftelijk bericht van de termijn waarop uw klacht zal worden afgehandeld. 

In overeenstemmening met de wettelijke bepalingen zullen klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard. 

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling, kunt u dit melden bij de beroepsvereniging van psychologen, het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) https://www.psynip.nl/ of bij de vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) https://www.vgct.nl/home. Deze beroepsorganisaties behandelen klachten over het functioneren van psychologen in brede zin (NIP) en over het functioneren als supervisor of over de inhoud van cursussen, trainingen en supervisies (VGCt). Het oordeel van deze beroepsinstanties is voor mij bindend en eventuele maatregelen of adviezen zal ik zo snel mogelijk realiseren. Ik onderschrijf de Ethische Beroepscode zoals deze is opgesteld door het NIP, https://www.psynip.nl/.